צמצמו את אובדן החום
והגדילו את החיסכון בחשמל

זיגוג 50


למידע נוסף על 'זיגוג 50'
חיסכון באנרגיה  
רווח חום סולרי 46%
Ug זכוכית מבודדת 1.0 W/m2K
Uw חלון מבודד 1.3 W/m2K
בידוד אקוסטי  
בידוד אקוסטי 32 dB1

1 עבור GZL/GZLB הערך הוא 29 דציבלים

אגרו את חום השמש כדי להפחית את עלויות החימום

הפחיתו רעשי חוץ (תנועה, מגרשי משחקים וכו')

הגנה משופרת מפני שלג וברד כבדים
  1. זכוכית פנימית שטוחה בעובי 4 מ"מ עם ציפוי לבידוד חום
  2. זכוכית שטוחה מחוסמת בעובי 4 מ"מ ובידוד חום נוסף

זמן בדגם:

    פוליאוריתן צבוע לבן עץ

ציר מרכזי
GGU √
GGL √ GGL √

צירים עליונים
GPU √ GPL √ GPL √

®VELUX INTEGRA
GGU  GGL  GGL 

®VELUX INTEGRA
סולרי
GGU  GGL  GGL 

זיגוג 70

בטיחות, אבטחה
וחיסכון בחשמל


למידע נוסף על 'זיגוג 70'
חיסכון באנרגיה  
רווח חום סולרי 46%
Ug זכוכית מבודדת 1.0 W/m2K
Uw חלון מבודד 1.3 W/m2K
בידוד אקוסטי  
בידוד אקוסטי 35 דציבלים

אגרו את חום השמש כדי להפחית את עלויות החימום

הפחיתו רעשי חוץ (תנועה, מגרשי משחקים וכו')

שיפור הבטיחות בתוך הבית הודות לאגף פנימי עם ציפוי נגד שבר

הגנה משופרת מפני שלג וברד כבדים
  1. זכוכית פנימית שטוחה בציפוי 2x3 מ"מ עם בידוד חום נוסף
  2. לוח זיגוג חיצוני בציפוי קשיח בעובי 4 מ"מ עם ציפוי נוסף לבידוד מפני חום

זמן בדגם:

    פוליאוריתן צבוע לבן עץ

ציר מרכזי
GGU √
GGL √ GGL √

צירים עליונים
GPU √ GPL √ GPL √

®VELUX INTEGRA
GGU √ GGL √ GGL √

®VELUX INTEGRA
סולרי
GGU √ GGL √ GGL √

זיגוג 76

בידוד תרמי
והגנה מפני קרינת השמשלמידע נוסף על 'זיגוג 76'
חיסכון באנרגיה  
רווח חום סולרי 31%
Ug זכוכית מבודדת 1.0 W/m2K
Uw חלון מבודד 1.3 W/m2K
בידוד אקוסטי  
בידוד אקוסטי 35 דציבלים

מנע חדירה של חום השמש כדי לשפר את הנוחות בעונת הקיץ

הפחיתו רעשי חוץ (תנועה, מגרשי משחקים וכו')

שיפור הבטיחות בתוך הבית הודות לאגף פנימי עם ציפוי נגד שבר

הגנה משופרת מפני שלג וברד כבדים
  1. זכוכית פנימית שטוחה בציפוי 2x3 מ"מ עם בידוד חום נוסף
  2. זכוכית חיצונית מחוסמת בעובי 4 מ"מ עם ציפוי נוסף להגנה מפני חום וקרינת שמש
    פוליאוריתן צבוע לבן עץ

ציר מרכזי
GGU √
GGL √ GGL √

צירים עליונים
GPU √ GPL √ GPL √

®VELUX INTEGRA
GGU √ GGL  GGL 

®VELUX INTEGRA
סולרי
GGU  GGL  GGL 

זיגוג 60

הפחתת רעשי גשם, הגנה מפני קרינת השמש
וציפוי קל לניקוי

למידע נוסף על 'זיגוג 60'
חיסכון באנרגיה  
רווח חום סולרי 30%
Ug זכוכית מבודדת 1.0 W/m2K
Uw חלון מבודד 1.3 W/m2K
בידוד אקוסטי  
בידוד אקוסטי 37 דציבלים
הפחתת רעשי הגשם

מנע חדירה של חום השמש כדי לשפר את הנוחות בעונת הקיץ

הפחיתו רעשי חוץ (תנועה, מגרשי משחקים וכו')

בלו זמן רב יותר בהנאה מהנוף הודות לציפוי קל לניקוי

צמצום קולות הגשם או הברד על החלון


שיפור הבטיחות בתוך הבית הודות לאגף פנימי עם ציפוי נגד שבר
  1. זכוכית פנימית בציפוי 2x3 מ"מ עם בידוד חום ויריעה מיוחדת לבידוד אקוסטי
  2. זכוכית חיצונית מחוסמת עם ציפוי קל לניקוי להגנה מפני השמש

זמן בדגם:

    פוליאוריתן צבוע לבן עץ

ציר מרכזי
GGU √
GGL √ GGL 

צירים עליונים
GPU √ GPL √ GPL √

®VELUX INTEGRA
GGU √ GGL √ GGL 

®VELUX INTEGRA
סולרי
GGU √ GGL √ GGL